Тутин – 14.03.2020.

Стручно удружење Математископ

ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКУ ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ

 ИНТЕРАКЦИЈОМ ДО ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У АЛГЕБРИ

Програм је каталошки број 373 и траје један дан (8 бодова).  

Циљна група:        Наставник предметне наставе – основна школа

Место одржавања:  ОШ Рифат Бурџовић Тршо

           Његошева бр. 15; 36320 Тутин

Датум одржавања:  субота, 14. март 2020.

За наставнике математике семинар је бесплатан.

Пријављивање учесника обуке траје до четвртка 12. 03. 2020. године до 14 часова.

Пријава за обуку је обавезна.

У пријави је потребно да наведете име, презиме, датум и место рођења, као и установу у којој радите.

Контакт за пријаву обуке:   011/2413 – 403 ; 011/380 – 7090

Филип Нинковић 062/769 759 ; Горан Ненин 064/114 18 36

office@matematiskop.co.rs

Објављено
Категоризовано као Uncategorized