Крагујевац – 12.3.2020.

Стручно удружење Математископ

ОРГАНИЗУЈЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ

1. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ПО НОВОМ ПРОГРАМУ МАТЕМАТИКЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД – методичко предавање – Владимир Стојановић

2. Презентација уџбеника

Циљна група: Наставник предметне наставе – основна школа

Место одржавања: ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ , Саве Немањића, Крагујевац

Датум одржавања: четвртак, 12. март 2020. у 19:30

Биће говора о начину увођења проблемске и пројектне наставе у нове уџбенике, по угледу на најнапредније образовне системе.

Предавање се реализује у оквиру стручног усавршавања наставника у установи (према Правилнику о сталном стручном усавршавању) и носи 2 бода.

Присутни ће добити своје промотивне примерке уџбеника.

У пријави је потребно да наведете име, презиме, датум и место рођења, као и установу у којој радите.

Контакт за пријаву обуке:   011/2413 – 403 ; 011/380 – 7090

Филип Нинковић 062/769 759 ; Горан Ненин 064/114 18 36

office@matematiskop.co.rs

Објављено
Категоризовано као Uncategorized